PROFIL DZIAŁALNOŚCI
REALIZACJE
KONTAKT
 


 • INSTALACJI RUROCIĄGOWYCH PRZESYŁOWYCH 
  / pipeline installation
 • MAGAZYNÓW PRODUKTÓW PŁYNNYCH
  / storage of liquid products 
 • BAZ PALIW, TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH
  / fuel bases and reloading terminals
 • KOTŁOWNI PAROWYCH, WODNYCH ORAZ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
   / steam and water heating rooms & heating systems
 • SIECI I INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH, PAROWYCH I KONDENSATU
  / water, steam and condensate distribution system 
 • SIECI I INSTALACJI ŚCIEKÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH
  / sewage system
 • SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH
  / gas distribution system
 • INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA
  compressed air installation
 • KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH STALOWYCH I ŻELBETOWYCH
  / building constructions

oraz sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej / certyfikaty energetyczne budynków zgodnie z dyrektywą 2002/91/WE 

Świadczymy usługi w ramach nadzoru autorskiego przy realizacji projektów. Współpracujemy z firmami oraz pofesjonalistami z branży konstrukcyjnej, elektrycznej i  automatyki.
/ We are making also author's supervision during realization of projects.
We are co-operating with companies and designers in construction, electric and automatic line.     
 
Top